Financiële ondersteuning

Sinds de oprichting is onze commissie financieel ondersteund door de classis van Amsterdam. Maar tijden veranderen. De classis Amsterdam is opgegaan in die van Noord-Holland Noord. En die heeft geen financiële ruimte om ons werk te blijven ondersteunen. Overigens is dat landelijk het geval, want uit contacten met een commissie in Leiden bleek dat men ook daar verstoken is van ondersteuning.

De plek om na 2019 aan te kloppen, zo heeft men ons laten weten, is een wijkgemeente. Dat is in ons geval zeker niet terecht omdat wij Amsterdam-breed actief zijn.
U voelt de vraag al aankomen: hoe kunnen wij onze activiteiten blijven bekostigen? Daarover gaan we binnenkort met een aantal organisaties in gesprek. Heeft u luisterrijke ideeën? Laat het ons weten! Wilt u ons werk steunen met een gift? Ons banknummer is NL46 INGB 0003 2843 88 tnv Classicale Commissie Pastorale Zorg Verstandelijk Gehandicapten.

Dit werk, waar zoveel mensen enthousiast van worden, stopzetten is voor ons absoluut geen optie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *