Welkom

Welkom op de website van De Classicale Commissie Pastorale Zorg Verstandelijk Gehandicapten (kortweg Pastoraat Verstandelijk Beperkten). Sinds 1977 doen wij ons werk in opdracht van de Classis Amsterdam van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze opdracht: actief meewerken aan integratie tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking.

U kunt hier alle informatie over onze commissie vinden: wie wij zijn, wat we doen en, meest belangrijk, wat er de komende tijd op stapel staat.

We zijn druk bezig om onze website verder vorm en inhoud te geven en zullen de komende tijd dan ook regelmatig informatie toevoegen. Via onze Facebookpagina (www.facebook.com/pastoraatverstandelijkbeperkten) en onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Stuur een berichtje naar pastoraatverstandelijkbep@gmail.com en we zetten u op de verzendlijst.

Wij wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen, mist u zaken, wilt u ons iets vertellen? Neemt u dan contact met ons op.