Wat wij doen

Met ons doel voor ogen ‘het bevorderen en onderhouden van contacten met mensen met een verstandelijk beperking’ organiseren wij aangepaste kerkdiensten en ondersteunen wij Bijbelkringen en gespreksgroepen, evenals het bezoekwerk vanuit de kerken aan mensen met een verstandelijke beperking en/of hun ouders.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een plaats in de kerkelijke gemeente. Ons gezamenlijk geloof geeft een onmisbare basis voor de omgang met elkaar. Helaas is de kerk vaak verlegen met mensen die een verstandelijke beperking hebben; wij wíllen hen wel een volwaardige plek in de gemeente geven, maar weten vaak niet hoe.

Als commissie willen wij een aanspreekpunt zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en begeleiders. Een aanspreekpunt willen wij ook zijn voor alle anderen die vanuit de kerkelijke gemeente aandacht willen geven aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze missie is, actief meewerken aan integratie tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking houden ons een spiegel voor. Zij tonen in alle openheid hun kwetsbaarheid en broosheid, laten ons de betekenis van vertrouwen en overgave zien en confronteren ons met onze eigen beperking. Met dat voor ogen blijven wij werken aan een inclusieve gemeenschap.

In dit document zetten wij alles voor u op een rijtje.

“Het was een mooie zondagmorgen.
Na een jaar van denken en praten had de kerkenraad besloten om het te doen.
En daar zat Herman dan, voor in de kerk, bij de tafel van de Heer.
Op het blad van zijn rolstoel stond de schaal met avondsmaalsbrood en Herman deelde het brood uit. Niet dat hij het zelf kon aanreiken of er iets bij kon zeggen. De mensen moesten zelf pakken. Maar Hermans ogen vertelden het verhaal.

Hij keek ieder persoonlijk aan en wees hen met zijn ogen op het brood:
‘Neem en eet allen hiervan’.

Een grote wens was in vervulling gegaan”.

Bron: Zo Gewoon Mogelijk